Általános feltételek | Milwaukee Tools Magyarország

Általános feltételek

ONE-KEY™ alkalmazás és készletgazdálkodási platform weboldal
Általános szerződési feltételek

Tartalomjegyzék

  1. Tárgy
  2. Ingyenesség
  3. A ONE-KEY™ alkalmazás funkciói
  4. Felhasználási jogok
  5. Az Ön kötelezettségei
  6. Adatvédelem
  7. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények / Szavatosság
  8. Felelősségkorlátozás
  9. Az Ön megtérítési kötelezettsége
  10. Vegyes rendelkezések

 

1.   Tárgy

1.1  A jelen szerződés tárgya.

A jelen „ONE-KEY™ alkalmazás általános szerződési feltételeiről” szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az irányadó a Milwaukee Electric Tool Corporation (a továbbiakban: Cégünk, Mi vagy Miénk) és a „ONE-KEY™” mobilalkalmazás (a továbbiakban: ONE-KEY™ alkalmazás) felhasználói (a továbbiakban: Ön vagy Öné) között fennálló jogviszonyra és/vagy a készletgazdálkodási platform weboldalra (a továbbiakban: Készletgazdálkodási Platform), ezen belül a ONE-KEY™ alkalmazás és a Készletgazdálkodási Platform minden jövőbeni frissítésére is.

1.2   A jelen Szerződés megkötése.

Ön Cégünkkel ezt a Szerződést annak ONE-KEY™ fiók regisztrációkor történő elfogadásával köti meg.

1.3  A Szerződés hozzáférhetősége.

A jelen Szerződés szövegéhez online a http://hu.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/ weboldalon férhet hozzá és azt onnan töltheti le.

2.   Ingyenesség

2.1  Díjmentesség.

A ONE-KEY™ alkalmazás és a Készletgazdálkodási Platform jelenlegi változatait Önnek térítésmentesen biztosítjuk.

2.2  Telekommunikációs költségek.

A ONE-KEY™ alkalmazás egyes funkcióinak használatához csatlakoztatnia kell az internethez azt a készüléket (például okostelefont), amelyre a ONE-KEY™ alkalmazást telepítette (a továbbiakban: Készülék). Ez az Ön hálózatának üzemeltetőjével kötött megállapodásától függően adatforgalmazási költségeket vonhat maga után. Ezeket a költségeket Önnek kell viselnie.

3.   A ONE-KEY™ alkalmazás funkciói

3.1  Funkciók.

A ONE-KEY™ alkalmazás bizonyos, a ONE-KEY™ alkalmazással való használatra alkalmas MILWAUKEE™ szerszámokkal és berendezésekkel összefüggésben (a továbbiakban: ONE-KEY™ Szerszám) szerszámvezérlési (lásd a 3.2. pontot), készletgazdálkodási (lásd a 3.3. pontot) és szerszámokra vonatkozó jelentéskészítési (lásd a 3.4. pontot) funkciókat kínál.

3.2  Szerszámvezérlés.

A ONE-KEY™ alkalmazás lehetővé teszi a ONE-KEY™ Szerszámokra meghatározott paraméterek, például a fúró sebességének vagy a forgatónyomatékának beállítását. A parancsokat a Készülék vezeték nélküli Bluetooth csatlakozáson keresztül továbbítja a ONE-KEY™ Szerszámnak. Szíveskedjen megnézni a Szerszámának útmutatóját annak megállapítása érdekében, hogy az használható-e a ONE-KEY™ alkalmazással, és ha igen, akkor milyen mértékben. A ONE-KEY™ alkalmazás szerszámvezérlési funkciója önálló funkcióként, vagyis a készletgazdálkodási funkció vagy a szerszámra vonatkozó jelentéstételi funkció nélkül használható.

3.3  Készletgazdálkodási rendszer:

A ONE-KEY™ alkalmazás és a Készletgazdálkodási Platform készletgazdálkodási funkciókat foglal magában abból a célból, hogy (i) a ONE-KEY™ Szerszámokról és harmadik felek szerszámairól leltárt lehessen készíteni, és hogy (ii) e szerszámok használatáról információt lehessen gyűjteni és kezelni, valamint azokhoz kapcsolódóan jelentéseket lehessen készíteni. Ezeket a funkciókat a ONE-KEY™ alkalmazás biztosítja, ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes funkciók kizárólag a Készletgazdálkodási Platformmal kapcsolatban állnak rendelkezésre.  Ha Ön használja a készletgazdálkodási funkciókat, a ONE-KEY™ alkalmazás a nyilvántartott ONE-KEY™ Szerszámokról Bluetooth csatlakozáson keresztül automatikusan gyűjt bizonyos adatokat (például a sorozatszámot, a felhasználási előzményeket), ezeket az adatokat tárolja és (adott esetben) a Készülék internetcsatlakozásán keresztül továbbítja a Készletgazdálkodási Platform szerverének (a továbbiakban: ONE-KEY™ Szerver).

Cégünk fenntartja magának a jogot arra, hogy a ONE-KEY™ alkalmazásnak a ONE-KEY™ Szerverhez történő csatlakoztathatóságát bármikor megszüntethesse és nem köteles a ONE-KEY™ Szervert meghatározott rendelkezésre állási időn keresztül biztosítani.

3.4  Szerszámokra vonatkozó jelentések készítése.

A ONE-KEY™ alkalmazás a ONE-KEY™ Szerszámról és annak felhasználásáról információkat (a továbbiakban: Szerszámadat) gyűjthet, ehhez kapcsolódóan jelentéseket készíthet (például a Készletgazdálkodási Platformmal kapcsolatban) és értesítést küldhet az ajánlott karbantartásokról.

3.5  Online regisztráció.

A ONE-KEY™ alkalmazás használatához Önnek internetes fiókot kell létrehoznia (a továbbiakban:
ONE-KEY™ Fiók). A regisztrációhoz internetcsatlakozás szükséges, és azt a ONE-KEY™ alkalmazásban végezheti el. Ahhoz, hogy a ONE-KEY™ alkalmazást egy adott ONE-KEY™ Szerszámmal használhassa, a ONE-KEY™ Szerszámot (ID) hozzá kell rendelnie a ONE-KEY™ Fiókjához. Amikor Ön fiókot hoz létre, a személyes adatait Cégünk az adatvédelmi tájékoztatójával összhangban kezeli; az adatvédelmi tájékoztatót a következő hivatkozáson érheti el: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Cégünk adatvédelmi tájékoztatója mindig megtalálható az alkalmazás Beállítások pontjában, amelyhez Ön bármikor hozzáférhet.

3.6  Rendszerkövetelmények.

A ONE-KEY™ alkalmazás használatához az Ön Készülékének teljesítenie kell bizonyos hardver- és szoftverkövetelményeket (például az operációs rendszer verziója stb.).

3.7  Frissítések.

Cégünk a ONE-KEY™ alkalmazáshoz időről időre frissítéseket bocsáthat rendelkezésre, amelyek hibajavításokat is tartalmazhatnak. Előfordulhat az is, hogy a ONE-KEY™ alkalmazásnak a Készletgazdálkodási Platform jövőbeli változataival vagy a ONE-KEY ™ Eszközökkel való együttműködés biztosítása céljából frissítés telepítése válik szükségessé. Ezért határozottan javasoljuk, hogy telepítse a frissítéseket. A jelen Szerződés alapján Cégünk nem köteles frissítéseket vagy meghatározott funkciókat tartalmazó frissítéseket biztosítani. Az Ön törvényben biztosított jogai változatlanul fennmaradnak.

3.8  Hozzáférés harmadik felek weboldalaihoz, tartalmához és szolgáltatásaihoz.

Amilyen mértékben a ONE-KEY™ alkalmazás Önnek hozzáférést enged harmadik felek weboldalaihoz, tartalmához és szolgáltatásaihoz (a továbbiakban: Harmadik Felek Szolgáltatásai), az említett szolgáltatásokra a harmadik felek adatvédelmi tájékoztatója és általános szerződési feltételei vonatkoznak.

4.   Felhasználási jogok

4.1  Felhasználási jog.

Cégünk Önnek térítésmentesen nem kizárólagos (egyszerű), nem átruházható és allicencbe nem adható, az egész világra kiterjedő és örökös jogot enged a ONE-KEY™ alkalmazásnak a saját Készülékén való működtetésére és saját üzleti céljaira történő felhasználására.

4.2  Módosítás és visszafejtés.

Ön nem fordíthatja le, nem igazíthatja ki, nem rendezheti át és máshogyan sem módosíthatja a
ONE-KEY™ alkalmazást. Ön ugyanakkor a német szerzői jogról szóló törvény 69e. cikke értelmében megengedett mértékben és kizárólag akkor fejtheti vissza vagy fordíthatja vissza más módon a
ONE-KEY™ alkalmazást, ha Cégünk az Ön írásbeli kérelmét követően észszerű időn belül nem bocsátotta az Ön rendelkezésére azokat az adatokat és/vagy információkat, amelyek a ONE-KEY™ alkalmazás más szoftverekkel való együttműködése biztosításához szükségesek.

4.3  Harmadik felek rendelkezésére bocsátásának tilalma.

Ön nem adhatja bérbe, lízingbe, nem értékesítheti, nem adhatja allicencbe, nem engedményezheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, nem ruházhatja át és más módon sem bocsáthatja a ONE-KEY™ alkalmazást, illetve annak részeit harmadik fél rendelkezésére, ezen belül a ONE-KEY™ alkalmazást nem teheti hozzáférhetővé olyan hálózaton, amelyen ahhoz bármikor egynél több eszköz férhet hozzá.

4.4  A forráskódhoz fűződő jogok fenntartása.

Ön a ONE-KEY™ alkalmazás forráskódjához fűződő joggal nem rendelkezik.

4.5  Jogfenntartás.

Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a ONE-KEY™ alkalmazáson fennálló összes jog, különösen a szerzői jog és a találmányokhoz, valamint egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok az Ön és Cégünk viszonyában továbbra is kizárólag Cégünket illetik meg.

4.6  Javaslatok.

Annyiban, amennyiben Ön ötleteket vagy javaslatokat ad a ONE-KEY™ alkalmazásra vonatkozóan, Cégünk a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, javítása és értékesítése céljából jogosult ezen ötleteket és javaslatokat ingyenesen felhasználni.

5.   Az Ön kötelezettségei

5.1  A Szerszámadatok felhasználása.

A ONE-KEY™ alkalmazás által vagy annak használata révén a ONE-KEY™ Szerszámmal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információkat (például krimpelésre vonatkozó jelentés) (a továbbiakban: Szerszámadat) Ön kizárólag tájékozódási céljából használhatja fel. Ön a Szerszámadatok pontosságát köteles ellenőrizni olyan esetekben, amelyekben a pontatlan Szerszámadatok pénzügyi veszteséget vagy valamely személy életét, testi épségét vagy egészségét érintő károsodást okozhatnak.

5.2  Útmutató.

Ön a ONE-KEY™ alkalmazás használata előtt köteles elolvasni a Cégünk által rendelkezésre bocsátott felhasználói útmutatót, különös tekintettel a biztonsági közleményekre. Ön a ONE-KEY™ alkalmazást szigorúan e tájékoztatásnak megfelelően használja.

5.3  Jogszerű felhasználás.

Ön a ONE-KEY™ alkalmazást az összes hatályos jogszabálynak megfelelően használja. Ön a ONE-KEY™ alkalmazás használatával nem sértheti harmadik felek jogait (például ipari tulajdonjogokat, szerzői jogokat, személyiségi jogokat vagy tulajdonjogot).

5.4  Adatvédelem.

A Szerszámadatok Önre vagy az Ön ONE-KEY™ Szerszámját használó más személyre vonatkozó személyes adatokat tartalmazhatnak. Például, ha Ön egy alkalmazottat a ONE-KEY™ Szerszámának a használatára utasított, akkor azzal, hogy a ONE-KEY™ Szerszámot egy alkalmazott használja, Ön adott esetben a szóban forgó alkalmazottal, elhelyezkedésével, teljesítményével vagy munkavégzési mintáival kapcsolatos személyes adatokat azonosíthat be. Ön felelős azért, hogy e tekintetben megfeleljen az összes hatályos adatvédelmi jogszabálynak, és hogy a személyes adatok ilyen módon történő gyűjtésének megkezdése előtt, a Szerszámadatok részeként értesítse az összes olyan alkalmazottját, illetve harmadik felet, aki használja az Ön ONE-KEY™ Szerszámját. Amennyiben e személyeknek további kérdésük van azzal kapcsolatban, hogy Cégünk hogyan használhatja fel a személyes adataikat, Önnek meg kell mutatnia e személyeknek a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, amelyet itt érhet el: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Cégünk adatvédelmi tájékoztatója mindig megtalálható az alkalmazás Beállítások pontjában, amelyhez Ön bármikor hozzáférhet. Cégünknek semmilyen felelőssége nem keletkezik, ha a hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt az Ön ONE-KEY™ Szerszámát használó harmadik fél Önnel (vagy Cégünkkel) szemben igényeket támaszt.

5.5  Fiókadatok.

Ön köteles titokban tartani a saját ONE-KEY™ Fiókadatait, és a jelszavát nem adhatja meg másoknak, illetve nem teheti lehetővé másoknak, hogy használják az Ön ONE-KEY™ Fiókját, és ahhoz másoknak hozzáférést nem engedhet.

5.6  Használat a ONE-KEY™ Szerszámokkal.

Ön a ONE-KEY™ alkalmazást kizárólag a Cégünk ONE-KEY™ Szerszámaival és Készletgazdálkodási Platformjával összefüggésben használhatja. Ön továbbra is változatlanul jogosult harmadik felek szerszámait a Készletgazdálkodási Rendszerrel kezelni. Ön a ONE-KEY™ alkalmazást harmadik felek ONE-KEY™ Szerszámaival összefüggésben nem használhatja, kivéve, ha az adott ONE-KEY™ Szerszám engedélyezett tulajdonosa Önnek ezt megengedte.

5.7  Értékesítés, bérbeadás, átruházás.

Ön nem értékesítheti, nem adhatja bérbe és másként sem bocsáthatja a ONE-KEY™ alkalmazást harmadik felek rendelkezésére.

6.   Adatvédelem

6.1  Adatvédelmi tájékoztató.

A ONE-KEY™ alkalmazás Ön általi használata során Cégünk személyes adatokat gyűjt, kezel és használ http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Cégünk adatvédelmi tájékoztatója mindig megtalálható az alkalmazás Beállítások pontjában, amelyhez Ön bármikor hozzáférhet.

6.2  Marketing közlemények.

Cégünk kizárólag az Adatvédelmi tájékoztatójával összhangban kezeli az Ön személyes adatait. Ebbe beletartozik az is, hogy Cégük (vagy e célra kiválasztott harmadik személyek) az Ön részére marketing közleményeket küldhet, amennyiben Ön ehhez hozzájárult. A marketing közlemények fogadásához való hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja oly módon, hogy felveszi a Cégünkkel a kapcsolatot a [email protected] e-mail-címen vagy a ONE-KEY™ alkalmazásban, illetve a weboldalon a Beállítások részben módosítja a beállításait.   

6.3  Felelősség.

Amennyiben Ön a ONE-KEY™ alkalmazással mások személyes adatait gyűjti, kezeli vagy használja (például az Ön alkalmazottjai használják a ONE-KEY™ Szerszámokat), az Ön feladata, hogy megfeleljen (az 5.4. pontban részletezett) hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek.

7.   Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények / Szavatosság

7.1  A felelősség kizárása.

A ONE-KEY™ alkalmazásban fennálló anyaghiba és az ahhoz fűződő jogcím hibája (a továbbiakban: Hibák) miatt igény (beleértve a javításra vonatkozó igényt), különösen a pontosságért való szavatossággal, a hibátlansággal, harmadik feleket megillető jogok és szerzői jogok hiányával, a teljességgel és/vagy használhatósággal kapcsolatos igény nem támasztható, az adott Hiba csalással történő eltitkolásának esetét kivéve (lásd a német polgári törvénykönyv (BGB) 523. és 524. cikkét).

7.2  Kártérítési igények.

Ön a ONE-KEY™ alkalmazás Hibái miatt kártérítési igényt nem támaszthat, kivéve, ha Cégünk az adott Hibát csalással eltitkolta (lásd a német polgári törvénykönyv (BGB) 523. és 524. cikkét).

8.   Felelősségkorlátozás

8.1  Alkalmazhatóság.

Cégünk ONE-KEY™ alkalmazásban rejlő Hibákért való felelőssége a jelen Szerződés 7. pontja szerint korlátozott. Egyéb esetekben Cégünk felelőssége a 8. pont szerint korlátozott.

8.2  Korlátozás egyes esetekben.

Cégünk felel a károkért, ha azokat

a)  Cégünk szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozta, vagy

b) Cégünk a hanyag gondatlanságával vagy a kötelezettségek olyan súlyos megszegésével okozta, amely veszélyezteti a jelen Szerződés céljának megvalósulását, illetve azt olyan kötelezettségek teljesítésének elmulasztása okozta, amelyek tényleges teljesítése alapvető előfeltétele a jelen Szerződés megfelelő teljesítésének, és amelynek teljesítésére Ön hivatkozhat (lényeges kötelezettségek).

Cégünk jogalapra tekintet nélkül minden további felelősségét kizárja, kivéve, ha Cégünk valamely személy életét, testi épségét vagy egészségét érintő kárért felelős, felelőssége minőségi garancia vállalásából ered, csalással hibát titkolt el, vagy ha a német termékfelelősségi törvény alapján Cégünket felelősség terheli.

8.3  A felelősség összegszerű korlátozása.

A 8.2.b). pontban szereplő esetben (a lényeges kötelezettségek hanyag gondatlansággal történő megszegése) Cégünk felelőssége az ilyen megállapodástípus esetén előrelátható, jellemző kár összegéig terjed.

8.4  További korlátozás.

Ezenfelül a ONE-KEY™ alkalmazás térítésmentes rendelkezésre bocsátására tekintettel Cégünk felelőssége – a BGB 521. cikkében foglaltak szerint – az általunk szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott károkra korlátozódik, és a hanyag gondatlanságért való felelősségünk kizárt.

8.5  Alkalmazottak és törvényes képviselők.

A jelen Szerződésben foglalt felelősségkorlátozások az Ön által a Cégünk alkalmazottaival és törvényes képviselőivel szemben támasztott igényeire is vonatkoznak.

9.   Az Ön megtérítési kötelezettsége

9.1  Megtérítési kötelezettség.

Amennyiben harmadik felek (köztük hatóságok) Cégünkkel szemben igényt támasztanak, vagy jogaik megsértését állítják arra hivatkozással, hogy Ön a jelen Szerződést, különösen annak 5. pontját megszegte, az alábbiakat kell alkalmazni: Ön azonnal mentesíti Cégünket a Cégünk által elszenvedett vagy a Cégünknél felmerült igényekkel, veszteségekkel, költségekkel, bírságokkal vagy károkkal szemben, Cégünket a jogi védelmében indokolt mértékben támogatja, és megtéríti a Cégünk védekezéssel kapcsolatos költségeit (köztük az ügyvédi költségeket).

9.2  A megtérítési kötelezettség előfeltételei.

A jelen Szerződés 9.1. pontja értelmében a megtérítési kötelezettség alapján Cégünk köteles Önt azonnal értesíteni írásban minden ilyen felmerült igényről, Ön nem ismerheti el ezeket az igényeket és elismeréssel egyenértékű nyilatkozatokat sem tehet, Ön – a saját költségén – az igényekkel kapcsolatban minden bírósági és bíróságon kívüli eljárást és/vagy tárgyalást lefolytathat, amennyire ezt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik. Amennyiben Cégünk e követelményeket nem teljesíti, az Ön megtérítési kötelezettsége ennek megfelelően csökken. A Cégünket jogszabály alapján megillető igények (például kártérítési igények) változatlanul fennmaradnak.

9.3  Fogyasztó.

A jelen 9. pont nem alkalmazandó, amennyiben Ön olyan természetes személy, aki a jelen Szerződést túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható célból köti (lásd a BGB 13. cikkét) (a továbbiakban: Fogyasztó).

10.   Vegyes rendelkezések

10.1  Alkalmazandó jog.

A jelen Szerződésre kizárólagosan Wisconsin Állam (Egyesült Államok) joga az irányadó, és azt Wisconsin Állam (Egyesült Államok) jogával összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ egyezmény (CISG) alkalmazását. Amennyiben Ön Fogyasztó, a fenti jogkikötés abban a mértékben alkalmazandó, amennyiben az Önt nem fosztja meg a ONE-KEY™ alkalmazás telepítésének időpontjában szokásos tartózkodási helyének minősülő ország hatályos és kötelező fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezéseinek alkalmazásától.

10.2  Értelmezés.

A jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket a német jogi fogalmakkal összhangban kell értelmezni.

10.3  Joghatóság.

Ha Ön kereskedő, a joghatóságot az Ön letelepedési helye alapozza meg; Cégünk azonban továbbra is jogosult Önt a székhelyén perelni.

10.4  Elválaszthatóság.

Ha a jelen Szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok vagy azzá válnak, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

Verzió: 2018. május 1.